Результаты Матчей

Сатурн 3:2Б Атур

Сатурн:
Андрущенко Т. ‘39, Соломонов М. ‘60, Соснин П. ‘Б
Атур:
Брезгин Д. ‘29, Балыбердин К. ‘60